Teatre Cooperativa

El Teatre  Municipal  Cooperativa  juga  un paper  de primer ordre en la definició urbana de  Barberà del Vallès.

La influència de l’edifici no és tan sols dins del context i la vertebració de les institucions i els equipaments culturals de la vila, sinó en la pròpia formalització  de l'espai urbà. 
El teatre,  les seves dues sales  i  la plaça formen un continu dintre-fora, amplificant la festa  teatral en la seva dimensió més cívica i artística.
Teatre i ciutat, especialment aquest projecte constitueix un binomi conceptual que es formalitza  en un edifici obert a la ciutadania i a la civilitat.

Arquitecte Lluís Dilmé, Xavier Fabré
Programa Teatres, Cultural
Ubicació Barberà del Vallès, Barcelona   Superfície 3.233 m²  
Client Ajuntament de Barberà del Vallès   Estatus Finalitzat