Restauració Paisatgística del Dipòsit Controlat de la Vall d’en Joan

Restauració Paisatgística utilitzant com a recursos els mosaics agroforestals propers potenciant així el desenvolupament dels ecosistemes primaris que evolucionen cap a situacions adaptades al medi de l'entorn.

Única actuació que conjuga coneixements procedents de disciplines diverses – Enginyeria mediambiental, geologia, arquitectura del paisatge, agronomia- per a crear un nou lloc i resoldre problemes tècnics requerits per al segellat d'aquest dipòsit.
Vegetalització a partir d'espècies autòctones, resistents, de poques necessitats hídriques i adaptades al medi.
Creació d'un nou espai lliure que dóna servei a poblacions metropolitanes properes i de la nova porta al Parc Natural.

Arquitecte Enric Batlle, Joan Roig, Teresa Galí (Enginyeria Tècnica Agrícola)
Programa Paisatgisme
Ubicació El Garraf, Barcelona   Superfície 60 Ha  
Client AMB, Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics de la Diputació de Barcelona   Estatus Finalitzat