Reforma i ampliació de l'Hospital-Asil de Granollers

El nou edifici de Consultes Externes es construeix per a albergar totes les especialitats d'Atenció Ambulatòria de l'Hospital de Granollers.

Aquest comunica horitzontal i verticalment tots els diferents edificis existents de l'Hospital.
Per això, la peça projectada té 90 metres de llarg i quatre plantes d'alçada.
El nou accès a l'edifici es per l'edifici històric, construit entre els anys 1919 i 1923 per l'arquitecte Josep Maria Miró i Guibernau.
La connexió entre la part antiga i la nova es fa a través d'un espai de transició tancat.

Arquitecte Albert de Pineda, José León Panaigua
Programa Sanitari, Rehabilitació
Ubicació Granollers, Barcelona   Superfície 19.887m2  
Client Fundació Francesc Ribas   Estatus Finalitzat