Recuperació Mediambiental de l'Espai fluvial del Riu Llobregat

Tractament paisatgístic unitari mitjançant operacions concentrades i puntuals que generen grans canvis en la accessibilitat i el recorregut al llarg del riu.

Restauració mediambiental del riu recuperant un Espai Natural amb la seva pròpia dinàmica i funcionament i solucionant la relació de les ciutats amb el riu. Proposta de vegetació coherent amb els recursos hídrics disponibles. Proposta en fases a mig-llarg termini: es posa en marxa un procés de naturalització del riu que poc a poc vagi avançant sense que sigui latent la mà de l'home.

Arquitecte Enric Batlle, Joan Roig
Programa Paisatgisme
Ubicació Comarca del Baix Llobrega, Barcelona   Superfície 150 Ha  
Client AMB, Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics de la Diputació de Barcelona   Estatus Finalitzat