Pieter Vreedeplein

La Pieter Vreedeplein és un projecte de renovació urbana del centre de la ciutat holandesa de Tilburg.

Contempla la construcció de 150 habitatges, 30.000 m2 en locals comercials, 7 sales de cinema, un aparcament subterrani de 900 places i la definició d'un nou espai públic. La Pieter Vreedeplein és un conjunt complex, resultat de les dificultats de la seva situació, del seu programa, de la diversitat de volums i diferents alineacions, a les quals es vol donar una imatge unitària mitjançant l'ús d'un sol material, el maó klinker, amb el qual es resolen tots els tancaments.

Arquitecte Esteve Bonell, Josep Maria Gil
Programa Habitatge, Comercial, Terciari
Ubicació Tilburg, Holanda   Superfície 78.000 m²  
Client Peter Vreedeplein Ontwikkeling C.V.   Estatus Finalitzat