Parc Tecnològic Barcelona Nord

Parc tecnològic municipal destinat a la creació d'empreses de base tecnològica i innovació, i a la formació.

Format per tres volums centrals separats per patis que allotgen els espais corresponents a vivers d'empreses, promoció empresarial i centre de formació tecnològica, delimitats per dues barres longitudinals que inclouen els elements de connexió i els serveis complementaris.

Arquitecte Josep Benedito, Agustí Mateos
Programa Oficine, Investigació
Ubicació Barcelona   Superfície 18.519 m²  
Client Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa   Estatus Finalitzat