Jardins de Miquel Martí i Pol

La proposta d’urbanització que envolta el Museu de Can Framis es planteja com un lloc de recolliment, mitjançant un mar d’heura i una alta densitat de plantació d’arbrat.

La topografia enfonsada respecte al carrer reforça la sensació d’aclotament, tot respectant la cota original, prèvia al desenvolupament de l’Eixample de Cerdà.

Arquitecte Jordi Badia
Programa Paisatgisme
Ubicació 22@, Barcelona   Superfície 11.700m2  
Client Asociación administrativa de cooperación de la U.A.    Estatus Finalitzat