Institut universitari Dexeus

Es planteja un edifici lineal sobre el carrer Sabino Arana i funcions complementàries dins de l’antic Frenopàtic.

L’espai intersticial entre les dues arquitectures es formalitza com un atri cobert, que a la vegada resultarà un intercanviador funcional entre diferents àrees clíniques, el jardí de l’antic frenopàtic i el carrer Sabino Arana.
El nou edifici contindrà totes aquelles funcions vinculades directament amb l’ús clínic i l’edifici antic incorporarà funcions servides així com àrees docents i congressuals.

Arquitecte Ramón Sanabria , Ramón Artigues
Programa Sanitari, Educatiu
Ubicació Barcelona   Superfície 50.000m2   
Client Carmel Corporación 2000 SL   Estatus Finalitzat