Hospital Quirón Barcelona

El volum de l'edifici dóna resposta a un solar amb un desnivell de 16 metres.

L'edifici ha donat resposta a un entorn urbà particular, com és el gran nus circulatori de la plaça Alfons Comín, i a un programa funcional complexe i específic, pel que ha necessitat 7 plantes soterrades.
A les plantes superiors, l'edificació es configura volumètricament en forma de 'L' per situar les sis unitats d'hospitalització.
Els accessos Principal, Urgències, Mercaderies i Consultes Externes estan situats a diferents cotes a causa del desnivell.

Nº Llits: 177

Fotògraf: Fernando Guerra

Arquitecte Albert de Pineda
Programa Sanitari
Ubicació Barcelona   Superfície 57.775 m²  
Client Grupo Hospitalario Quirón S.A.   Estatus Finalitzat