Hospital de Pallars

L’Hospital Comarcal del Pallars, amb 64 llits, substitueix les funcions assistencials del centre ja existent.

El solar annex, s’ha configurat tenint en compte tres aspectes bàsics: el manteniment de certa divisió entre els espais urbanitzats, aconseguir una orientació optima dels espais per afavorir les vistes a l’exterior i adaptar l’instal·la cio a la pendent del carrer.

Arquitecte Francesc Pernas
Programa Sanitari
Ubicació Tremp, Lleida   Superfície 7.600 m2  
Client Servei Català de la Salut   Estatus Finalitzat