Hospital de l'Esperit Sant

L'hospital disposa d'una capacitat de 200 llits i de 390 places d'aparcament. L'àrea triangular que es genera entre els dos blocs és un espai públic cobert, on es troba l'accés a l'hospital.

El projecte d'aquest nou hospital es caracteritza per un ús racional del solar disponible sense afectar l'activitat de l'antic hospital durant les obres, una organització funcional, l'estructuració de les circulacions i la separació de les activitats ambulatòries respecte a les internes.
El nou edifici queda comunicat amb els pavellons que conformen l'hospital antic, mitjançant un túnel de connexió soterrat de tres plantes d'alçada.

Arquitecte Francesc Pernas, Joaquim Solé
Programa Sanitari
Ubicació Santa Coloma de Gramenet, Barcelona   Superfície 38.681 m²  
Client Fundació Hospital de l’Esperit Sant   Estatus Finalitzat