Hospital de Jove

CASA  SOLO va ser l’encarregada de redactar un pla de modernització dels serveis d’aquest hospital, les obres del qual van ser escomeses en diferents fases.

El primer projecte va consistir en la reforma i ampliació del bloc quirúrgic existent, en funcionament, i dels espais annexos d’esterilització i reanimació post-quirúrgica. Al segon projecte es va procedir a l’ampliació de l’edifici i remodelació de part del mateix, amb la finalitat de millorar  les seves característiques funcionals i hoteleres.
Finalment es va redactar un nou pla d’ampliació de l’activitat ambulatòria en 20.000 m2 i es va construir un nou servei de Radioterapia amb dos acceleradors de 23 MeV.

Arquitecte Francesc Pernas
Programa Sanitari, Rehabilitació
Ubicació Gijón   Superfície 11.900 m²  
Client Fundació Hospital de Jove   Estatus Finalitzat