Habitatges per gent gran i CAP al 22@

El projecte té com a prioritat fer compatible l’ús diferenciat dels espais de l’edifici i l’encaix volumètric en l’entorn.

El nou edifici no tan sols és capaç de reequilibrar el protagonisme de la torre Agbar sinó que a través de la seqüència de buits i plens, aconsegueix establir un diàleg amb els edificis veïns.
L’ordre de la façana contínua desapareix i s’imposa un nou ordre volumètric.
La disposició allargada del sòcol permet diferenciar les dues entitats (CAP i casal de barri) i les seves entrades a cada cantonada de l’edifici.
Els habitatges s’organitzen a partir d’un corredor central. Tot i la seva reduïda dimensió, tenen la virtut de desenvolupar-se en un contínuum espaial al voltant del bany.

Arquitecte Esteve Bonell, Josep Maria Gil, Marta Peris, Jose Toral
Programa Habitatge, Sanitari
Ubicació Barcelona   Superfície 27400 m²  
Client Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona   Estatus En construcció