Habitatges per a joven al carrer Tucumán

Sobre un basament comú de planta baixa, se situen tres blocs amb un total de 150 habitatges.

Els petits apartaments per a joves, d’uns 40m2, es distribueixen al llarg d’un passadís central amb habitatges a banda i banda, afavorint sempre les orientacions sud-oest i sud-est.
Els passadissos acaben amb espais oberts al carrer Tucumán, que actuen a cada planta com a àmbits de trobada.
Entre els blocs, a planta baixa, es disposen patis que il·luminen els locals i ofereixen uns espais idonis per a les activitats comunitàries.

Arquitecte Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Programa Habitatge
Ubicació Barcelona   Superfície 11.832 m2  
Client PMHB. Ajuntament de Barcelona   Estatus Finalitzat