Escola Politècnica Superior de Castelldefels (UPC)

Primer edifici universitari construït al Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels.

L'edifici està format per una sèrie de cossos paral.lels de planta baixa i tres plantes, units per un volum longitudinal que acull els serveis.
El programa està format per l'escola de telecomunicacions, telemàtica i aeronaútica. GBC: Green Building Challenge - Sustainable Building 2002 (Oslo) i Programa Thermie de la UE.

Arquitecte Josep Benedito Rovira, Agustí Mateos Duch, Gaspar Costa Gonzalez
Programa Educatiu
Ubicació Castelldefels, Barcelona   Superfície 14.540m2  
Client Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Departament d'Universitats (DURSI)   Estatus Finalitzat