Escola Internacional del Camp a Salou

Edifici escolar format per una sèrie de volums d'una, dues o tres plantes articulats mitjançant un porxo lineal obert.

Els espais lliures entre els diferents volums, generen una sèrie de patis i una plaça o fòrum, que constitueix el principal àmbit de relació a escala del conjunt.
L'esquema d'espina ha de permetre el creixement de l'escola, consolidant el seu caràcter.

Arquitecte Josep Benedito, Gaspar Costa, Jordi Adell, Mariona Benedito
Programa Educatiu
Ubicació Salou, Tarragona   Superfície 7.976 m²  
Client Fòrum Cívic del Camp   Estatus Finalitzat