Escola d'Enginyeries

El projecte contempla els espais docents i de professorat per a les titulacions d'Enginyeries.

L'edifici s'organitza a partir d'un cos principal que conté les àrees departamentals i serveis comuns de l'Escola.
D'aquest edifici parteix un eix de comunicació des d'on surten les diverses branques que conformen els aularis, de manera anàloga a l'estructura original de la UAB, una mesura que fa senzill el creixement per fases del conjunt.
Compta amb aularis, laboratoris de pràctiques i de recerca, despatxos i sales de professorat, sala de graus, sales d'estudi, restaurant, etc.

Arquitecte Jordi Fabré, Mercè Torras
Programa Educatiu
Ubicació Bellaterra, Cerdanyola del Vallés, Barcelona   Superfície 27.063 m²  
Client Universitat Autònoma de Barcelona   Estatus Finalitzat