Cotxera d'Autobusos "Triangle Ferroviari"

Actuació complexa degut a la seva ubicació, directament sobre una cotxera de Metro ja existent.

Les solucions estructurals possibiliten, no només la construcció de la cotxera d’autobusos, sinó també la d’edificis en superfície (cota ciutat).
Les instal·lacions estan destinades al servei d’una flota de 260 autobusos urbans, incloent totes les operacions de manteniment, reparació, neteja, aprovisionament de combustible  i explotació del servei.
Això ha suposat la construcció d’un taller, d’una gran àrea d’aparcament soterrada i un edifici corporatiu per a les oficines de gestió.

Arquitecte Jordi Fabré , Mercé Torras
Programa Infraestructura
Ubicació Barcelona   Superfície edifici 9.823m²/parking 42.197m²/llosa 26.212m²  
Client TMB.Transport Metropolitans de Barcelona   Estatus Finalitzat