Cotxera d'autobusos d'Horta

La cotxera s'insereix a la base de la muntanya, reconstruint un espai verd en superfície.

Per sota d'aquesta llosa i distribuïda en dues plantes, s'ubica la zona d'aparcament per els autobusos, mentre que les altres dotacions
es troben en un únic edifici exempt.
Les instal.lacions donen servei a una flota de 256 autobusos estàndard i 54 articulats, per a la sortida i entrada dels quals s'ha modificat la connexió amb les Rondes de Barcelona, creant un accés propi.

Arquitecte Jordi Fabré, Mercè Torras
Programa Infraestructura
Ubicació Barcelona   Superfície 68.298 m²  
Client TMB, Transports Metropolitans de Barcelona   Estatus Finalitzat