Centre Cultural a Leioa

Optem pel silenci. Era difícil disposar una arquitectura pública enmig d’aquest entorn. Un edifici de cristall, una caixa neutra i callada, com el parèntesi enmig d’una frase.

Les plantes sobre rasant, actuen com a autèntics contenidors de funcions molt diverses.
Sota rasant s’ubica un teatre-auditori amb tots els seus serveis.
Les façanes respondran a l’orientació i a l’ambient urbà al qual donen suport.
La disposició de tendals de vidre exteriors a l’oest i paravistes interiors a l’est seran els únics mecanismes capaços d’alterar aquesta neutralitat que es busca. 

Arquitecte Ramón Sanabria , Ramón Artigues
Programa Cultural
Ubicació Leioa, Vizcaya   Superfície 12.000m2   
Client Ayuntamiento de Leioa   Estatus Finalitzat