Campus Werfen

La nova seu es configura com un equipament punter que vol projectar una imatge de centre d’alta qualitat tecnològica.

Neix de la reflexió de dues qüestions fonamentals:
- Una que ve determinada pels problemes d’implantació d’un edifici de gran dimensió i el seu encaix en una parcel•la en pendent de Can Montcau situada als afores de Lliçà d’Amunt.
- L’altre que ha de resoldre les condicions funcionals, programàtiques i tècniques d’una instal•lació de laboratoris moderna.
La disposició dels edificis modulars, separats pels patis, ofereix una seqüència que permet aconseguir una gran longitud de façana per la ventilació i il•luminació dels laboratoris.

Arquitecte Esteve Bonell, Josep Maria Gil, Albert de Pineda
Programa Investigació, Educatiu
Ubicació Lliçà d'Amunt, Granollers   Superfície 59900 m²  
Client BIOKIT S.A.   Estatus Finalitzat