Campus Universitari URV

El nou Campus de les Terres de l’Ebre és una peça representativa clarament identificable com a fita urbana.

A mig camí entre el parc i la ciutat, la proposta pretén fer amable la transició entre entorn natural i urbà.
Contràriament al que representaria un edifici barrera, la planta es retranqueja i permet ser creuada fàcilment.
Exteriorment, un revestiment modular de panells de formigó garanteix la continuïtat de la façana adaptant-se a cadascuna de les orientacions i necessitats dels usuaris.

Arquitecte Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Josep Ferrando
Programa Educatiu
Ubicació Tortosa, Tarragona   Superfície 9.835 m²  
Client Universitat Rovira i Virgili   Estatus Finalitzat