Campus ESADE

El campus es composa d’una àrea docent, edificis residencials i Creàpolis, que acull empreses i creatius relacionats amb el món universitari.

Dins del campus, Creàpolis és l’edifici estructurador, entre dues topografies diferenciades – una planta de desnivell – que permetrà plantejar elements comercials en el nivell inferior i accessos en el superior.
L’àrea docent es localitza al voltant de patis vegetals, que de manera natural es disposen estratègicament a l’entorn de les aules,
i ajuden a la concentració i reflexió.

Arquitecte Ramón Sanabria, Josep M. Casadevall
Programa Educatiu, Habitatge, Oficine
Ubicació Sant Cugat del Vallés, Barcelona   Superfície 60.100 m²  
Client ESADE   Estatus Finalitzat