Barcelona Supercomputing Center

La futura seu del BSC-CNS, al Campus Nord de la UPC de Barcelona, s’ubica a l’interior dels jardins de Torre Girona.

Edifici que albergarà el segon gran supercomputador de Barcelona, i a tot el personal que el gestiona.

Arquitecte Jordi Badia
Programa Oficine, Investigació
Ubicació Barcelona   Superfície 12.597 m2  
Client BSC-CNS    Estatus En construcció